Υπουργείο Υγείας: Συγκροτείται συντονιστικό όργανο για τις
προσφυγικές ροές  
  Τρίτη, 1 Μάρ 2016      17:54     
Ελληνική Εταιρία Λοιμώξεων: Οι προσφυγικές ροές δεν κομίζουν
πρόβλημα δημόσιας υγείας  
  Τρίτη, 1 Μάρ 2016      16:20