Τα μετοχοδάνεια της MARFIN και η εισαγγελική παρέμβαση για τα
ανεξόφλητα δάνεια
  Παρασκευή, 17 Ιούν 2016      00:01      0

Τα μετοχοδάνεια της MARFIN και η εισαγγελική παρέμβαση για τα ανεξόφλητα δάνεια

Η επιστολή του οικονομικού εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση προς τις ελληνικές τράπεζες για αποστολή των πλήρων στοιχείων των δανειοληπτών σε «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια δείχνει ότι επιτέλους κινούνται οι διαδικασίες για να μπει μια τάξη στο χαοτικό καθεστώς των δανειοδοτήσεων των προηγούμενων ετών...

Με τον τρόπο αυτό θα ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι, δηλαδή οι «μπαταχτσήδες» επιχειρηματίες, εφοπλιστές και βιομήχανοι των λιστών με τους «φορτωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό από τους φουκαράδες που αδυνατούν να αποπληρώσουν το στεγαστικό τους και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.

«Καλείστε να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αρχείο των δανειοληπτών σας, φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το 2009 έως και σήμερα και με ελάχιστο ποσό 30 εκατ. ευρώ. Στο αρχείο να αναγράφονται όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες, καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους, αν πρόκειται για εταιρείες, κατά την περίοδο των πληρωμών αλλά και την τρέχουσα περίοδο. Οι τράπεζες καλείστε εντός 5 ημερών να παράσχετε όλα τα στοιχεία», σημειώνει στην επιστολή του ο κ. Δραγάτσης στο πλαίσιο της ποινικής έρευνάς του προκειμένου να εξετάσει με ποιον τρόπο, σε ποιους και με ποιον σκοπό δόθηκαν δάνεια εκατομμυρίων ευρώ ως επιχειρηματικά.

Αφορμή για την εισαγγελική παραγγελία είναι τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα, κυρίως μέσα από την εξέταση των διαφόρων λιστών μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού, οι οποίοι εντός συνόρων φαίνονται ως μη δυνάμενοι να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτοχοι ως φυσικά πρόσωπα μεγάλων λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδας.

 

Περισσότερα στα Επίκαιρα που κυκλοφορούν την Παρασκευή 17 Ιουνίου.

ΣΧΟΛΙΑ