Συντάξεις: «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις
  Πέμπτη, 22 Αυγ 2019      17:09      0

Συντάξεις: «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις

Χαμένοι, αλλά και κερδισμένοι φαίνεται ότι θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου «πλαφόν» στις συντάξεις. Στη δεύτερη κατηγορία δύναται να εντάσσονται αρκετοί από τους 80.000 «παλαιούς»υψηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι ενδέχεται να δικαιούνται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019, στην περίπτωση κατά την οποία στον επανυπολογισμό του 2018 δεν ελήφθησαν υπόψη οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Το ανώτατο όριο μπορεί να φέρει κέρδη στις συντάξεις για 80.000 απομάχους της εργασίας αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο από τον ΕΦΚΑ να χορηγηθούν άμεσα τα αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα που απεκρύβησαν τους προηγούμενους μήνες.

Όπως ορίζεται με την πρόσφατη εγκύκλιο του αρμόδιου υφυπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων, το νέο ανώτατο όριο κύριας σύνταξης -ή του αθροίσματος σε περιπτώσεις πολυσυνταξιούχων- διαμορφώνεται στα 4.608 ευρώ τον μήνα μεικτά. Δηλαδή στα 3.725,11 ευρώ καθαρά (μετά της παρακρατήσεις).

Για τους «νέους» συνταξιούχους, δηλαδή για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4387/16), το πλαφόν τίθεται αναδρομικά, από την ημερομηνία που ξεκίνησε να τους καταβάλλεται η σύνταξη από τον ΕΦΚΑ. Το υπερβάλλον του νέου ανώτατου ορίου ποσό αναζητείται άτοκα με παρακράτηση 20% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης, μέχρι την εξόφλησή του.

Για τους «παλαιούς» συνταξιούχους (όσους είχα συνταξιοδοτηθεί πριν από τον ν. 4387/16), το νέο πλαφόν των 3.725,11 ευρώ τον μήνα (καθαρά και προ φόρου) τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για τους συγκεκριμένους «απομάχους» το ανώτατο όριο είχε διαμορφωθεί:

α) στα 2.000 ευρώ για τους μονοσυνταξιούχους

β) στα 3.000 ευρώ για το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων (δύο η περισσότερες) από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Απαραίτητη η χορήγηση των αναλυτικών εκκαθαριστικών 

Θεωρητικά, στους περισσότερους από τους «παλαιούς» συνταξιούχους τα επιπλέον των προηγούμενων ανώτατων ορίων ποσά δόθηκα στις αρχές του 2019. Όμως, σε μεγάλο αριθμό, μεταξύ άλλων, πρώην εργαζομένων σε ΝΠΔΔ, τράπεζες, σε δικαιούχους με παράλληλη ασφάλιση ή ΒΑΕ δεν συνυπολογίστηκαν, οι προσαυξήσεις που προκαλούνται από τις επιπλέον των βασικών (20% επί του μισθού) εισφορών που είχαν αποδώσει.

Έτσι, ειδικά οι περίπου 80.000 «παλαιοί» υψηλοσυνταξιούχοι (μη μηνιαία μεικτά της τάξης των 2.000 ευρώ και πάνω), εφόσον ο επανυπολογισμός δεν έγινε ορθά στα τέλη του 2018, δύναται να δικαιούνται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, για το υπερβάλλον ποσό που δεν τους αποδόθηκε (έως τα 3.725,11 ευρώ).

Για να εξακριβώσουν εάν τους αναλογούν αναδρομικά, πρέπει από τον ΕΦΚΑ να αποδοθούν τα αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα.

Με βάση το περιεχόμενό τους, οι «παλαιοί» συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν εάν ο επανυπολογισμόςέγινε ορθά. Και, σε περίπτωση μη απόδοσης των προσαυξήσεων, να διεκδικήσουν τα αναδρομικά που τους αναλογούν.

Πηγή: Εφημερίδα «Δημοκρατία» 

ΣΧΟΛΙΑ