«Στο κόκκινο» δέκα ασφαλιστικές του κλάδου αυτοκινήτου
  Πέμπτη, 14 Οκτ 2010      12:20      0

«Στο κόκκινο» δέκα ασφαλιστικές του κλάδου αυτοκινήτου

Πρόβλημα φερεγγυότητας αντιμετωπίζουν 10 ασφαλιστικές εταιρείες κυρίως από τον κλάδο του αυτοκινήτου...


σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι εταιρίες αυτές εκτιμάται ότι θα κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 6, που επιτρέπει την ευνοϊκή αποτίμηση των ακινήτων τους προκειμένου να βελτιώσουν λογιστικά τους δείκτες φερεγγυότητας και να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

 Οι εταιρίες βρίσκονται στο επίκεντρο ελέγχου από την εποπτική αρχή, καθώς η πλειονότητά τους έχει αξιοποιήσει την ίδια διάταξη και κατά την περσινή χρήση.

 


Το έλλειμμά του επικουρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ και η ανάληψη πρόσθετων υποχρεώσεων αποτελεί στην παρούσα φάση εφιαλτικό σενάριο για την ασφαλιστική αγορά, που χρηματοδοτεί κατά ένα μέρος τον φορέα.

 Ήδη η διοίκηση του επικουρικού κεφαλαίου επεξεργάζεται σχέδιο για την προσφυγή σε δανεισμό τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες για την καταβολή χρημάτων

ΣΧΟΛΙΑ