Πρόσφυγες και μετανάστες στην πλατεία Σαπφούς, τη Δευτέρα 23
Οκτωβρίου 2017. Διαμαρτυρία, Μυτιλήνη
  Δευτέρα, 23 Οκτ 2017      15:40      0

Πρόσφυγες και μετανάστες στην πλατεία Σαπφούς, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017. Διαμαρτυρία, Μυτιλήνη

ΣΧΟΛΙΑ