Πρόγραμμα κατάρτισης για 15.000 άνεργους νέους
  Δευτέρα, 15 Φεβ 2016      15:25      0
Περισσότερα χρήματα στους ωφελουμένους, λιγότερο στους παρόχους

Πρόγραμμα κατάρτισης για 15.000 άνεργους νέους

Από Τρίτη 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας» που απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης...

Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, συνολικού προυπολογισμού 39,5 εκατ. ευρώ, θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), το Λιανικό Εμπόριο, η Εξωστρέφεια και το Διεθνές Εμπόριο, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα αλλά και στον τομέα Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Αίτηση συμμετοχής θα μπορούν να υποβάλλουν οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι, ενώ θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά και μόνο, αίτηση συμμέτοχής, ανάλογα με την ειδικότητα τους, στις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους δυνητικά ωφελουμένους αρχίζει στις 16/2/2016 και λήγει τα μεσάνυχτα  στις 31/3/2016.

Με τον ανασχεδιασμό του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν 1.471 ευρώ και όχι 799 ευρώ, όπως προβλεπόταν αρχικά. Η αύξηση σε ποσοστό 84% των αποδοχών του καταρτιζόμενου ανέργου προέκυψε διότι αναστράφηκε η αναλογία δαπάνης μεταξύ παρόχων κατάρτισης και ανέργων. Επίσης, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε αμοιβή παρόχου για κάθε τμήμα κατάρτισης 1.050 ευρώ, ενώ, με τον νέο σχεδιασμό, ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης θα λαμβάνει 840 ευρώ (μείωση 20%).

«Ο εξορθολογισμός των κονδυλίων που επέφερε διπλασιασμό των αμοιβών των ωφελουμένων, η εναλλαγή κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, καθώς και η πιστοποίηση των προσόντων, είναι τα αποτέλεσμα του ανασχεδιασμού, που υλοποιήσαμε στα προγράμματα απασχόλησης, το περασμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξασφαλίζονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη στους ανέργους», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.

ΣΧΟΛΙΑ