Οι φόροι που θα πληρώσουμε
  Πέμπτη, 12 Μάι 2016      16:08      0

Οι φόροι που θα πληρώσουμε

του Γιώργου Αυτιά

Η εφορία ποτέ δεν ήταν φιλική στον πολίτη και δεν προβλέπεται να είναι ούτε και αυτή τη φορά. Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα του 2016 φέρνει ανατροπές, κρυφές αυξήσεις, μερικές ελαφρύνσεις, αλλά, όπως και να το κάνουμε, συνολικά θα κληθούμε να πληρώσουμε αρκετά δις παραπάνω. Ας εξετάσουμε όμως με τη βοήθεια των ειδικών τι μας επιφυλάσσει ο νέος τρόπος φορολόγησης:

 • Αφορολόγητο: Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει το αφορολόγητο όριο να προσδιοριστεί στα 9.100 ευρώ ετησίως, την ίδια ώρα που από πλευράς κουαρτέτου ζητούν το ύψος του να κατέλθει στα 7.000-8.000 ευρώ. Σημειωτέον ότι σήμερα η έκπτωση των 2.100 ευρώ αφορά σε αφορολόγητο όριο της τάξης των 9.550 ευρώ. Πλέον τα 2.100 ευρώ υποχωρούν στα 2.000 ευρώ, αφού το αφορολόγητο μειώνεται για τα εισοδήματα του 2016 στα 9.100 ευρώ.
 • Έκπτωση φόρου: Εδώ χρειάζεται προσοχή... Η έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ θα παραμείνει για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Από αυτό το ύψος και πέρα θα υποχωρεί κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.
 • Η νέα κλίμακα: Εφεξής έχουμε τέσσερις κλίμακες:
 1. Από μηδέν έως 20.000 ευρώ στο 22%.
 2. Από 20.001 έως 30.000 ευρώ στο 29%.
 3. Από 30.001 έως 40.000 ευρώ στο 37%.
 4. Από 40.001 ευρώ και άνω στο 45%.

Με λίγα λόγια, οι δανειστές απέρριψαν το 50% που ήθελε η Αθήνα και έτσι διαμορφώνονται πλέον οι κλίμακες για τα εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον φόρο από 8 ευρώ έως 176 ευρώ για ετήσια εισοδήματα από 9.200 έως 27.000 ευρώ, σε μείωση φόρου από 76 έως 400 ευρώ για ετήσια εισοδήματα από 28.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ και σε... πολύ φόρο για ετήσια εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ.

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες: Εδώ δεν θα ισχύσει το αφορολόγητο. Όσοι όμως αποκτούν εισόδημα και από μισθολόγιο και από ελεύθερο επάγγελμα θα φορολογούνται στο άθροισμα των εν λόγω εισοδημάτων με τη νέα κλίμακα και όχι ξεχωριστά, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
 • Εισφορά αλληλεγγύης: Και εδώ έχουμε νέα κλίμακα, που έρχεται για εισοδήματα που ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

- Στο 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ.

- Στο 5% για εισόδημα από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

- Στο 6,5% για εισόδημα από 30.001 έως 40.000 ευρώ.

- Στο 7,5% για εισόδημα από 40.001 έως 65.000 ευρώ.

- Στο 9% για εισόδημα από 65.001 έως 220.000 ευρώ.

- Στο 10% για εισόδημα από 220.001 ευρώ και πάνω.

 • Ενοίκια: Αύξηση φόρου και εδώ! Όσοι εισπράττουν ενοίκια έως 12.000 ευρώ θα έχουν φορολογικό συντελεστή 15% από 11%. Αν το εισόδημα από ενοίκια κυμαίνεται μεταξύ 12.001 και 35.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής είναι 35%. Από 35.001 ευρώ και άνω ο φόρος είναι στο 45%.
 • Μερίσματα: Έχουμε και εδώ αύξηση φόρου. Από το 10% πάμε στο 15%.
 • Αγρότες: Αυξάνεται από το 13% στο 15% η φορολογία τους για το 2016.
 • Ακίνητα: Αυξάνεται κατά 220 εκατ. ευρώ το ποσό του ΕΝΦΙΑ για συνολική περιουσία άνω των 300.000 ευρώ.

 

 

Μισθωτοί - Συνταξιούχοι

 

Εισοδήματα 2015

Εισοδήματα 2016

Διαφορά φόρου 2015-2016

Ετήσιο εισόδημα

Φόρος 2015

Εισφορά αλληλεγγύης

Σύνολο φόρου

Φόρος 2016

Εισφορά αλληλεγγύης

Σύνολο φόρου

9.000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

10.000 €

100 €

0 €

100 €

200 €

0 €

200 €

+ 100 €

15.000 €

1.200 €

105 €

1.305 €

1.300 €

66 €

1.366 €

+ 61 €

17.000 €

1.640 €

119 €

1.759 €

1.740 €

110 €

1.850 €

+ 91 €

20.000 €

2.300 €

140 €

2.440 €

2.400 €

176 €

2.576 €

+ 136 €

25.000 €

3.800 €

350 €

4.150 €

3.900 €

426 €

4.326 €

+ 176 €

27.000 €

4.640 €

378 €

5.018 €

4.500 €

526 €

5.026 €

+ 8 €

28.000 €

5.060 €

392 €

5.452 €

4.800 €

576 €

5.376 €

- 76 €

30.000 €

5.900 €

420 €

6.320 €

5.400 €

676 €

6.076 €

- 244 €

35.000 €

8.000 €

700 €

8.700 €

7.300 €

1.001 €

8.301 €

- 399 €

40.000 €

10.100 €

800 €

10.900 €

9.200 €

1.326 €

10.526 €

- 374 €

45.000 €

12.200 €

900 €

13.100 €

11.500 €

1.701 €

13.201 €

+ 101 €

50.000 €

14.300 €

1.000 €

15.300 €

13.800 €

2.076 €

15.876 €

+ 576 €

55.000 €

16.400 €

2.200 €

18.600 €

16.100 €

2.451 €

18.551 €

- 49 €

60.000 €

18.500 €

2.400 €

20.900 €

18.400 €

2.826 €

21.226 €

+ 326 €

70.000 €

22.700 €

2.800 €

25.500 €

23.000 €

3.651 €

26.651 €

+ 1.151 €

 

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Εισόδημα

Σύνολο φόρου

5.000 €

1.300 €

6.000 €

1.560 €

8.000 €

2.080 €

10.000 €

2.600 €

11.000 €

2.860 €

12.000 €

3.120 €

13.000 €

3.471 €

14.000 €

3.738 €

15.000 €

4.005 €

16.000 €

4.272 €

17.000 €

4.539 €

18.000 €

4.806 €

19.000 €

5.073 €

20.000 €

5.340 €

25.000 €

6.850 €

30.000 €

8.220 €

35.000 €

9.800 €

40.000 €

11.200 €

 

«Μπλοκάκια»

Εισόδημα

Φόρος

17.000 €

1.980 €

30.000 €

6.076 €

50.000 €

15.876 €

 

Φορολογία εισοδήματος

Εισόδημα

Συντελεστής

Έως 20.000 €

22%

20.001-30.000 €

29%

30.001-40.000 €

37%

40.001 και άνω

45%

 

Αυξάνεται η εισφορά αλληλεγγύης

Εισόδημα

Κλίμακα εισφοράς

Έως 12.000 €

0%

12.001-20.000 €

2,2%

20.001-30.000 €

5%

30.001-40.000 €

6,5%

40.001-65.000 €

7,5%

65.001-220.000 €

9%

220.001 € και άνω

10%

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Εισόδημα

Φόρος

Έως 12.000 €

15%

12.001-100.000 €

35%

100.001 € και άνω

45%

 Τεύχος 338

ΣΧΟΛΙΑ