238.000 ευρώ πρόστιμο στις τράπεζες
  Τρίτη, 2 Φεβ 2016      14:46      0

238.000 ευρώ πρόστιμο στις τράπεζες

Πρόστιμα ύψους 238.000 ευρώ στις τράπεζες για τη μη έγκαιρη έκδοση των βεβαιώσεων οφειλών στους δανειολήπτες, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή...

Μέχρι στιγμής προκύπτουν 37 περιπτώσεις, όπου δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες απέναντι στους οφειλέτες ώστε αυτοί να ενταχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή, μάλιστα, τονίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στις υπηρεσίες 333 καταγγελίες για ενδεχόμενη παράβαση των προθεσμιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα αυτού του ευαίσθητου κοινωνικού ζητήματος, οι εν λόγω καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα και προωθούνται άμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα για υποβολή απαντητικού υπομνήματος, με ρητή αναφορά στις διατάξεις του νόμου για υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να παραδίδουν ατελώς και εντός 10 εργάσιμων ημερών τις βεβαιώσεις οφειλών.

Επίσης, ο γγ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, έχει αποστείλει δύο επιστολές στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με τις οποίες καλεί τις τράπεζες να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα από τον νόμο και να εκδίδουν αμελλητί τις βεβαιώσεις. Επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο έχει αποσταλεί και σε καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με την οποία εφιστάται η προσοχή στις διατάξεις του νόμου.

Για όσες από τις καταγγελίες στοιχειοθετείται παράβαση των προβλεπόμενων προθεσμιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου κάθε μίας περίπτωσης προχωρούν στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

ΣΧΟΛΙΑ